Asal-usul Bahasa Melayu ~ Mysura's Diary

25 August 2009

Asal-usul Bahasa MelayuAsal usul perkataan Melayu masih belum dapat disahkan oleh sejarawan.
Bagaimanapun terdapat beberapa bukti sejarah yang cuba mengaitkan asal-usul bahasa Melayu, seperti mana berikut:


1. Catatan orang China yang menyatakan bahawa sebuah kerajaan Mo-lo-yeu mempersembahkan hasil bumi kepada raja China sekitar 644-645 Masihi.
Dikatakan orang Mo-lo-yeu mengirimkan Utusan ke negara China untuk mempersembahkan hasil-hasil bumi kepada raja China.


2. Ada yang mempercayai kerajaan Mo-lo-yeu berpusat di daerah Jambi, Sumatera , daripada sebatang sungai yang deras alirannya, iitu Sungai Melayu.


3. Satu lagi catatan orang China ialah catatan rahib Buddha bernama I-Tsing yang menggunakan kata ma-lo-yu tentang dua buah kerajaan yang dilawatinya sekitar 675 Masihi.


4. Dalam bahasa Jawa Kuno, perkataan ``Mlayu'' bermaksud berlari atau mengembara. Hal ini boleh dipadankan dengan orang Indo-Melayu (Austonesia) yang bergerak dari Yunan.Asal Usul Bangsa Melayu:


 • Dipercayai berasal daripada golongan Austronesia di Yunan.

 • Kumpulan pertama dikenali sebagai Melayu Proto.

 • Berpindah ke Asia Tenggara pada Zaman Batu Baru (2500 Sebelum Masihi)

 • Keturunannya Orang Asli di Semenanjung Malaysia, Dayak di Sarawak dan Batak di Sumatera.

 • Kumpulan kedua dikenali sebagai Melayu Deutro

 • Berpindah ke Asia Tenggara pada Zaman Logam kira-kira 1500 Sebelum Massihi.

 • Keturunannya orang Melayu di Malaysia

 • Dikatakan lebih bijak dan dan mahir daripada Melayu Proto.

 • Bijak dalam bidang astronomi, pelayaran dan bercucuk tanam.

 • Bilangan lebih banyak daripada Melayu Proto.

 • Menduduki kawasan pantai dan lembah di Asia Tenggara.

 • Orang ini, kumpulan pertama dan kedua, dikenali sebagai Austronesia.

 • Bahasa-bahasa yang terdapat di Nusantara sekarang berpunca daripada bahasa Austronesia ini.


Nik Safiah Karim menerangkan bahawa bahasa Austronesia ialah satu rumpun bahasa dalam filum bahasa Austris bersama-sama dengan rumpun bahasa Austroasia dan Tibet-China (rujuk carta alir di atas).Bahasa Melayu termasuk dalam bahasa-bahasa Golongan Sumatera bersama-sama dengan bahasa-bahasa Acheh, Batak, Minangkabau, Nias, Lampung dan Orang Laut.

Perkembangan Bahasa Melayu:Ahli bahasa membahagikan perkembangan bahasa Melayu kepada tiga tahap utama iaitu: • Bahasa Melayu Kuno,

 • Bahasa Melayu Klasik dan

 • Bahasa Melayu Moden.Bahasa Melayu Kuno: • Merupakan keluarga bahasa Nusantara

 • Kegemilangannya dari abad ke-7 hingga abad ke-13 pada zaman kerajaan Sriwijaya, sebagai lingua franca dan bahasa pentadbiran.

 • Penuturnya di Semenanjung, Kepulauan Riau dan Sumatera.

 • Ia menjadi lingua franca dan sebagai bahasa pentadbiran kerana:

 • Bersifat sederhana dan mudah menerima pengaruh luar.

 • Tidak terikat kepada perbezaan susun lapis masyarakat

 • Mempunyai sistem yang lebih mudah berbanding dengan bahasa Jawa.

 • Banyak dipengaruhi oleh sistem bahasa Sanskrit. Bahasa Sanskrit kemudian dikenal pasti menyumbang kepada pengkayaan kosa kata dan ciri-ciri keilmuaan (kesarjanaan) Bahasa Melayu.


Bahasa Melayu mudah dipengaruhi Sanskrit kerana: • Pengaruh agama Hindu

 • Bahasa Sanskrit terletak dalam kelas bangsawan, dan dikatakan mempunyai hierarki yang tinggi.

 • Sifat bahasa Melayu yang mudah dilentur mengikut keadaan dan keperluan.


Bahasa Melayu kuno pada batu-batu bersurat abad ke-7 yang ditulis dengan huruf Pallawa: • Batu bersurat di Kedukan Bukit, Palembang (683 M)

 • Batu bersurat di Talang Ruwo, dekat Palembang (684 M)

 • Batu bersurat di Kota Kampur, Pulau Bangka (686 M)

 • Batu bersurat di Karang Brahi, Meringin, daerah Hulu Jambi (686 M)

 • Bahasa Melayu kuno pada batu bersurat di Gandasuli, Jawa Tengah (832 M) ditulis dalam huruf Nagiri.


Ciri-ciri bahasa Melayu kuno: • Penuh dengan kata-kata pinjaman Sanskrit

 • Susunan ayat bersifat Melayu

 • Bunyi b ialah w dalam Melayu kuno (Contoh: bulan - wulan)

 • bunyi e pepet tidak wujud (Contoh dengan - dngan atau dangan)

 • Awalan ber- ialah mar- dalam Melayu kuno (contoh: berlepas-marlapas)

 • Awalan di- ialah ni- dalam bahasa Melayu kuno (Contoh: diperbuat - niparwuat)

 • Ada bunyi konsonan yang diaspirasikan seperti bh, th, ph, dh, kh, h (Contoh: sukhatshitta)

 • Huruf h hilang dalam bahasa moden (Contoh: semua-samuha, saya: sahaya)

Peralihan Bahasa Melayu Kuno Ke Bahasa Melayu Klasik • Peralihan ini dikaitkan dengan pengaruh agama Islam yang semakin mantap di Asia Tenggara pada abad ke-13.

 • Selepas itu, bahasa Melayu mengalami banyak perubahan dari segi kosa kata, struktur ayat dan tulisan.


Terdapat tiga batu bersurat yang penting:a. batu bersurat di Pagar Ruyung, Minangkabau (1356)
ditulis dalam huruf India
mengandungi prosa melayu kuno dan beberapa baris sajakm Sanskrit.
bahasanya berbeza sedikit daripada bahasa batu bersurat abad ke-7.b. Batu bersurat di Minye Tujuh, Acheh (1380)
masih memakai abjad India
buat pertama kalinya terdapat penggunaan kata-kata Arab seperti kalimat nabi, Allah dan rahmatc. batu bersurat di Kuala Berang, Terengganu (1303-1387)
ditulis dalam tulisan Jawi
membuktikan tulisan Arab telah telah digunakan dalam bahasa Melayu pada abad itu.
Ketiga-tiga batu bersurat ini merupakan bukti catatan terakhir perkembangan bahasa Melayu kerana selepas abad ke-14, muncul kesusasteraan Melayu dalam bentuk tulisan.

Bahasa Melayu Klasik:


Kegemilangannya boleh dibahagikan kepada tiga zaman penting: • Zaman kerajaan Melaka

 • Zaman kerajaab Acheh

 • Zaman kerajaan Johor-Riau

 • Antara tokoh-tokoh penulis yang penting ialah Hamzah Fansuri, Syamsuddin al-Sumaterani, Syeikh Nuruddin al-Raniri dan Abdul Rauf al-Singkel.

Ciri-ciri bahasa klasik: • ayat: panjang, berulang, berbelit-belit.

 • banyak ayat pasif

 • menggunakan bahasa istana

 • kosa kata klasik: ratna mutu manikam, edan kesmaran (mabuk asmara), sahaya, masyghul (bersedih)

 • banyak menggunakan perdu perkataan (kata pangkal ayat): sebermula, alkisah, hatta, adapun.

 • ayat songsang

 • banyak menggunakan partikel ``pun'' dan `'lah''

Bahasa Melayu Moden: • Bermula pada abad ke-19. Hasil karangan Munsyi Abdullah dianggap sebagai permulaan zaman bahasa Melayu moden.

 • Sebelum penjajahan Beritish, bahasa Melayu mencapai kedudukan yang tinggi, berfungsi sebagai bahasa perantaraan, pentadbiran, kesusasteraan, dan bahasa pengantar di pusat pendidikan Islam.

 • Selepas Perang Dunia Kedua, British merubah dasar menjadikan bahasa Inggeris sebagai pengantar dalam sistem pendidikan.

 • Semasa Malaysia mencapai kemerdekaan, Perlembagaan Persekutuan Perkara 152 menetapkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan.

 • Akta Bahasa Kebangsaan 1963/1967 menetapkan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi negara. Laporan Razak 1956 mencadangkan bahasa Melayu sebagai pengantar dalam sistem pendidikan negara

Sumber : http://www.tutor.com.my/stpm/asal_usul_bahasa/asal_usul_bahasa_melayu.htm

0 comments: